ISSN 2657-9596
Moch Frederik

Frederik Moch od 2011 szefuje działowi polityki energetycznej w Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych DGB. W swej pracy skupia się na wpływie niemieckiej transformacji energetycznej na zatrudnienie.