ISSN 2657-9596
Kowzan Piotr

Piotr Kowzan jest asystentem i doktorantem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Stowarzyszenia „Na Styku”. Zajmuje się problemem zadłużenia, edukacji wyższej, uczenia się w ruchach społecznych oraz organizacją kolektywnego działania.