ISSN 2657-9596
Tkacz-Janik Małgorzata

radna Sejmiku Śląskiego, kulturoznawczyni, feministka, współorganizatorka śląskich manif, członkini rady krajowej Zielonych 2004.