ISSN 2657-9596
Wittels Maria

z wykształcenia socjolożka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze badań nad kulturą, wielokulturowości, ekologii i edukacji.