ISSN 2657-9596
Essex Jonathan

Jonathan Essex jest inżynierem oraz zielonym radnym w Surrey w Anglii.