ISSN 2657-9596
Kloc Aleksandra

Aleksandra Kloc jest studentką Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, prezeską i założycielką Koła naukowego Animal Studies (UW – Artes Liberales)