ISSN 2657-9596
Keller Ska

Ska Keller studiowała islamistykę, judaistykę i turkologię na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Od 2005 do 2007 była rzeczniczką Federacji Młodych Zielonych Europejskich. W wyborach w 2009 uzyskała mandat deputowanej do Parlamentu Europejskiego. Twitter: @SkaKeller.