ISSN 2657-9596
Meszerics Tamás

Tamás Meszerics jest członkiem grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim z ramienia węgierskiej partii Polityka Może Być Inna (LMP).Twitter: @MeszericsT.