ISSN 2657-9596
Jarosz Maria

Prof. dr hab. Maria Jarosz, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, autorka wielu książek na temat społecznych uwarunkowań śmierci samobójczej i nierówności społecznych w Polsce. Jej najnowsza praca pod tytułem „Samobójstwa – dlaczego teraz?” ukazała się nakładem wydawnictwa PWN.