ISSN 2657-9596
Charkiewicz Ewa

Ewa Charkiewicz jest interdyscyplinarną badaczką, ekolożką, założycielką Think Tanku Feministycznego, inicjatorką lewicowej sieci feministycznej Rozgwiazda. współredaktorką antologii tekstów Gender i ekonomia opieki.