ISSN 2657-9596
Morrow Karen

Karen Morrow wykładała na uniwersytetach w Buckingham, Durham i Leeds oraz na Queen’s University w Belfaście, a od 2007 r. jest profesorem na Swansea University. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na teoretycznych i praktycznych aspektach udziału społeczeństwa w prawie i polityce środowiskowej oraz na kwestii środowisko a gender. Była założycielką i współredaktorką czasopisma „Journal of Human Rights and the Environment”. Jest członkiem założycielem bazowego zespołu Globalnej Sieci Studiów nad Prawami Człowieka i Środowiskiem (GNHRE).
Zasiada w radzie redakcyjnej „Environmental Law Review”. Jest redaktorem serii „Critical Reflections on Human Rights and the Environment” wydawnictwa Edward Elgar. Jest członkiem stowarzyszonym Centrum Prawa Europejskiego i Prawa UE w Monash i ma status wykładowcy wizytującego na wydziale Katholieke Universiteit w Leuven. W latach 2013–2016 była członkiem unijnej grupy roboczej sieci COST ds. płci, nauki, technologii i środowiska (genderSTE). Była członkiem założycielem Environmental and Planning Law Association of Northern Ireland (EPLANI) i jest członkiem United Kingdom Environmental Law Association (UKELA).