ISSN 2657-9596
Dziewanowska Małgorzata

Małgorzata Dziewanowska jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Kryminologii. Związana z działalnością różnych organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw kobiet, praw pacjentów i uprawnień osób małoletnich.