ISSN 2657-9596
Templin Wolfgang

Wolfgang Templin był działaczem opozycji demokratycznej w NRD, obecnie jest dyrektorem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.