ISSN 2657-9596
Meijers Erica

Erica Meijers jest teolożką i dziennikarką, redaktorką naczelną kwartalnika „De Helling”, wydawanego przez think tank holenderskiej Zielonej Lewicy (GroenLinks), członkinią redakcji „Green European Journal”. Twitter: @ericameijers.