ISSN 2657-9596
Duda Ludomir

Ludomir Duda jest naukowcem i wynalazcą, autorem kilkunastu patentów. Popularyzator idei budownictwa energooszczędnego.