ISSN 2657-9596
Joanna Mazgajska
Mazgajska Joanna

działaczka Towarzystwa Ochrony Herpetofauny “Tryton”, autorka książek: “Płazy Świata” oraz “Płazy i gady Europy”, autorka znakomitych zdjęć przyrodniczych.