ISSN 2657-9596
Joanna Mazgajska
Mazgajska Joanna

działaczka Towarzystwa Ochrony Herpetofauny „Tryton”, autorka książek: „Płazy Świata” oraz „Płazy i gady Europy”, autorka znakomitych zdjęć przyrodniczych.