ISSN 2657-9596
Pawłowska Maria

Maria Pawłowska jest biolożką, feministką, wykładowczynią gender studies. Twitter: @MariaPawlowska.