ISSN 2657-9596
Fridley David

David Fridley jest od 1995 roku pracownikiem naukowym Energy Analysis Program (Programu Analiz Energii) w Lawrence Berkeley National Laboratory w Kaliforni, współautorem (wraz z Richardem Heinbergem) książki „Our Renewable Future: Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy (2016).