ISSN 2657-9596
Annamaria Lammel

Annamaria Lammel wykłada psychologię międzykulturową na Uniwersytecie Paris 8 i jest
badaczką w laboratorium Paragraphe tego uniwersytetu. Annamaria Lammel jest antropolożką i doktorem psychologii poznawczej. Jest jedną z autorów/ek 5. raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu).