ISSN 2657-9596
Ostrowski Piotr

socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, zajmuje się stosunkami pracy w Polsce w kontekście międzynarodowym. Autor książki Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, współpracuje z OPZZ.