ISSN 2657-9596
Popkiewicz Marcin

Marcin Popkiewicz jest fizykiem, koordynatorem zespołu ds. zmian klimatu w Fundacji Nasza Ziemia, autorem książki „Ziemia na rozdrożu”.