ISSN 2657-9596
Giboudeaux Fabienne

Fabienne Giboudeaux jest od 2008 r. zastępczynią mera Paryża ds. terenów zielonych i bioróżnorodności, wcześniej była zastępczynią mera XX dzielnicy odpowiedzialną za gospodarkę przestrzenną i budownictwo. W latach 2006–2008 była prezeską SIEMP (Towarzystwo Budowlane Gospodarki Mieszanej Miasta Paryża), spółki komunalnej zajmującej się budownictwem socjalnym w Paryżu.