ISSN 2657-9596
Drechsel Franza

Franza Drechsel była stażystką w biurze niemieckiej europosłanki Ski Keller.