ISSN 2657-9596
Herman Krzysztof

Krzysztof Herman – dr inż., adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, prezes mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.