ISSN 2657-9596
Mosiewicz Magdalena

Magdalena Mosiewicz jest dziennikarką, twórczynią filmów, inicjatorką i animatorką licznych wydarzeń miejskich; w ramach projektu Warszawa w Budowie prowadzi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej znany Departament Propozycji.