ISSN 2657-9596
Coote Anna

Anna Coote kieruje działem polityki społecznej w brytyjskim think tanku New Economics Foundation.