ISSN 2657-9596
Skoczylas Jan

Jan Skoczylas jest tłumaczem i i autorem tekstów, publikuje m.in. w miesięczniku Dzikie Życie i w Zielonych Wiadomościach. Jest wieloletnim redaktorem Zielonych Wiadomości, aktywnym członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Nyeleni Polska i Kooperatywy Spożywczej Dobrze, członkiem honorowym Stowarzyszenia Zielony Żurawlów. Absolwent anglistyki i szkolenia Strażników Klimatu w PNRWI. W wolnych chwilach chodzi po górach i lasach.