ISSN 2657-9596
Surmacz Szymon

Szymon Surmacz jest animatorem przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowcem, współzałożycielem pisma „Nowy Obywatel”, aktywistą ruchów opartych na współpracy i wymianie. Twitter: @szymon_surmacz.