ISSN 2657-9596
Obirek Stanisław

Profesor zwyczajny, teolog, historyk, antropolog kultury, amerykanista. Były jezuita. Był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie, redaktorem naczelnym „Życia Duchowego”, wykładał filozofię kultury.
Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.
Obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich.