ISSN 2657-9596
Rhodes Bob

Bob Rhodes jest współzałożycielem LivesthroughFriends – przedsiębiorstwa społecznego nastawionego na wspieranie autonomii odbiorców pomocy społecznej.