ISSN 2657-9596
Borewicz Tomasz

Tomasz Borewicz (ps. „Belfer”) był w latach 80. uczestnikiem ruchu Wolność i Pokój, jednym z głównych organizatorów kampanii antyżarnowieckiej. Współorganizował pierwsze w Polsce Dni Ziemi.