ISSN 2657-9596
Cohen Maurie

Maurie J. Cohen pracuje w Tellus Institute w Bostonie, jest profesorem w Instytucie Technologicznym New Jersey, gdzie kieruje Programem Badań Polityki Ekologicznej oraz Programem Nauki, Technologii i Społeczeństwa.