ISSN 2657-9596
Vanolo Alberta

Profesor geografii politycznej i gospodarczej na uniwersytecie w Turynie. Zajmuje się głównie badaniem miast oraz geografią kultury. Jego najnowsza książka – City Branding, Urban Imaginaries and Ghosts: The Politics of Representation in Globalising Cities – skupia się na kulturowych i politycznych wymiarach reprezentacji politycznej. Jeden z redaktorów magazynu Cities.