ISSN 2657-9596
Feischmidt Margit

Margit Feischmidt jest antropolożką kulturową, specjalistką w Instytucie Mniejszości w Centrum Nauk Społecznych przy Węgierskiej Akademii Nauk i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Komunikacji i Studiów nad Mediami na Uniwersytecie w Pécs.