ISSN 2657-9596
Beresdorf Peter

Peter Beresdorf jest profesorem polityki społecznej, dyrektorem Centrum Partycypacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Brunel i prezesem Shaping Our Lives, niezależnej krajowej organizacji i sieci osób niepełnosprawnych i odbiorców świadczeń. Autor książki „A Straight Talking Guide To Being A Mental Health Service User” (Prosty przewodnik dla odbiorcy usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, 2010).