ISSN 2657-9596
Murad Ismael

aktywista jazydzki oraz współzałożyciel i dyrektor Sinjar Academy (zapewniąjącą edukację w Iraku północnym).