ISSN 2657-9596
Snitow Ann

Prof. Anna Snitow – amerykańska feministka, profesorka literatury i gender studiem w New School for Social Research w Nowym Jorku. Była jedną z założycielek grupy New York Radical Feminists, w 1990 roku założyła Network of East West Women, sieć skupiającą organizacje i osoby indywidualne z Europy Środkowo-Wschodniej, która miała budować współpracę między feministkami amerykańskim i z krajów transformacji.