ISSN 2657-9596
Kryś Kuba

Dr Kuba Kryś – bada naukowo ramy narzucane jednostkom przez kulturę, zawodowo realizuje się w Instytucie Psychologii PAN.