ISSN 2657-9596
Boyle David

David Boyle jest ekonomistą i historykiem, ekspertem New Economics Foundation. Zajmuje się m.in. problematyką bankową, przyszłością pieniądza, przyszłością usług publicznych i gospodarką lokalną. Był jednym z inicjatorów ruchu banków czasu w Wielkiej Brytanii. Autor kilku książek.