ISSN 2657-9596
Gahrton Per

Per Gahrton jest politykiem szwedzkiej partii Zielonych. W kampanii referendalnej w 1994 roku był jednym z czołowych przeciwników wstąpienia Szwecji do Unii Europejskiej. W latach 1995-2004 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest przewodniczącym Szwedzkiego Stowarzyszenia na rzecz Solidarności z Palestyną.