ISSN 2657-9596
Charmast Jacek

Jacek Charmast od prawie 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód, w tym problematyką antydyskryminacyjną. W r. 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 r. schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. Przewodniczący powstałej w 2008 r. Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej.