ISSN 2657-9596

Zapraszamy do współpracy!

ARTYKUŁY ••• REKLAMA ••• WSPARCIE ••• KOLPORTAŻ
Zostań AUTOREM/AUTORKĄ

Wskazówki:

„Zielone Wiadomości” są pismem nastawionym na propagowanie zielonych idei – praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, trwałego i zrównoważonego rozwoju, oddolnej demokracji – oraz wspieranie zaangażowanych w zielone tematy osób i środowisk. Naszym celem jest propagowanie zielonych idei i krytycznej wiedzy w prostym, dostępnym dla przeciętnego człowieka języku. Zależy nam też na stworzeniu dla zielonych aktywistek i aktywistów, autorek i autorów, przestrzeni do komunikowania się, pokazywania się i nabywania nowych kompetencji (merytorycznych, politycznych i dziennikarskich).

Pracujemy, aby wspierać społeczeństwo we wszystkich decyzjach, które mają wpływ na nasze życie.

Powstawanie tekstów wysokiej jakości wymaga dobrej współpracy między autor/kami a redakcją. Poniżej kilka wskazówek i reguł tej współpracy.

 1. Artykuł powinien mieć jasny temat, dotyczyć dobrze określonego problemu, bronić jakiejś wyraźnej tezy lub odpowiadać na jakieś dobrze sformułowane pytanie.
 2. Preferujemy: proste słownictwo, krótkie zdania i niezbyt długie akapity. Jeśli koniecznie musisz użyć trudniejszego terminu, warto od razu podać definicję lub zilustrować go jakimś przykładem.
 3. Dobry tekst nie może być przegadany. W „Zielonych Wiadomościach” publikujemy zarówno teksty krótkie (3-4 tys. znaków ze spacjami), jak i nieco dłuższe (9-10) tys. znaków.
 4. W przypadku tekstu dłuższego niż 5 tys. znaków warto podzielić go na kilka części za pomocą śródtytułów.
 5. Jeśli tekst zapowiada się na dłuższy niż 10 tys. znaków, warto od razu podzielić go na dwa osobne teksty na podobny temat. W przeciwnym wypadku redakcja może poddać go głębokim skrótom.
 6. Po potwierdzeniu otrzymania tekstu przez redaktora prowadzącego autor/ka otrzyma odpowiedź, czy tekst został przyjęty, odrzucony czy skierowany do dalszej pracy redakcyjnej.
 7. W przypadku odrzucenia tekstu autor/ka ma prawo poznać powody takiej decyzji.
 8. W przypadku skierowania testu do dalszej pracy autor/ka może spodziewać się, że w ciągu 8 tygodni otrzyma poprawiony tekst do autoryzacji lub wskazówki dotyczące niezbędnych poprawek.
 9. Nowe autorki i autorów prosimy o przysyłanie wraz z pierwszym składanym w redakcji tekstem własnego zdjęcia i krótkiego biogramu (warto obejrzeć wcześniej przykłady biogramów na podstronach autorów i autorek).
 10. Jeśli autor/ka chce, by tekstowi towarzyszyły konkretne ilustracje, musi zadbać zarówno o odpowiednie parametry techniczne plików graficznych, jak i o klarowną sytuację dot. praw autorskich do ilustracji.
 11. Autor/ka ma prawo do autoryzacji tekstu. W przypadku, gdy tekst z witryny idzie w skróconej wersji do wydania papierowego, autor/ka ma prawo również do dodatkowej autoryzacji skrótów, jednak życzenie takiej dodatkowej autoryzacji trzeba zadeklarować już przy publikacji testu na stronie.
Zostań SPONSOREM/SPONSORKĄ

„Zielone Wiadomości” od 2008 roku ukazują się dzięki darowiznom osób, które chcą wspierać szerzenie zielonych idei. Gorąco prosimy o wpłaty na konto wydawcy. Nawet najmniejsza suma może być Twoim wkładem w bardziej zieloną Polskę

Fundacja Zielone Światło, konto:
58 1020 1013 0000 0802 0171 6042, tytułem: „Zielone Wiadomości
Zamieść u nas REKLAMĘ

Zamieść swoją reklamę w wydaniu internetowym lub papierowym „Zielonych Wiadomości”. Sprawdź nasz cennik reklam w wydaniu papierowym. Koszt zamieszczenia banera reklamowego (2 tygodnie ekspozycji, nie mniej, niż 10 tys. odsłon) wynosi 1600 zł. Przy dłuższych zamówieniach możliwe są upusty. Trafiamy precyzyjnie do grupy odbiorców wrażliwych na kwestie ekologiczne i społeczne. Skontaktuj się z nami redakcja@zielonewiadomosci.pl, lub telefonicznie: 881-305-754.. Zastrzegamy sobie prawo odrzucania reklam sprzecznych z polityką redakcyjną lub naruszających standardy etyczne.

Zostań KOLPORTEREM/KOLPORTERKĄ

Chciałbyś pomóc kolportować w twoim mieście „Zielone Wiadomości”? Skontaktuj się z nami redakcja@zielonewiadomosci.pl, lub telefonicznie: 881-305-754.