ISSN 2657-9596
Aulejtner Małgorzata

Małgorzata Aulejtner jest pielęgniarką, od wielu lat pracuje na Izbie Przyjęć w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Jest działaczką Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.