ISSN 2657-9596
Järvensivu Timo

Timo Järvensivu jest badaczem i menedżerem projektów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Aalto w Finlandii.