ISSN 2657-9596
Knitsch Peter

Peter Knitsch jest sekretarzem stanu ds. ochrony klimatu, środowiska, rolnictwa, ochrony przyrody oraz spraw konsumenckich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Przez wiele lat współpracował w kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska z różnymi organizacjami, takimi jak Izba Handlu w Düsseldorfie czy Sklep Naukowy w Bonn. Publikował również materiały poświęcone prawu ochrony środowiska oraz konsumentów.