ISSN 2657-9596
Żwawa Andrzej

Andrzej Żwawa jest działaczem ruchów ekologicznych i ruchu na rzecz sprawiedliwego handlu, autorem publikacji z zakresu lokalnej ekonomii i pieniądza komplementarnego. Obecnie koordynuje projekt „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” (Polska Zielona Sieć). Był współzałożycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym kultowego pisma „Zielone Brygady”.