ISSN 2657-9596
Czekaj Rafał

filozof, adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS, koordynator Klubu Krytyki Politycznej w Lublinie.