ISSN 2657-9596
Chmielewski Piotr

Absolwent afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorant ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmuje się badaniem efektywności pomocy rozwojowej oraz korelacją pomiędzy dochodem a satysfakcją życiową. Zrealizował kilka projektów naukowych i kulturalnych w krajach Globalnego Południa. W 2008 roku prowadził badania na temat mikrokredytów w Etiopii, w 2010 roku odbył staż w Bangladeszu w wyróżnionej Pokojową Nagrodą Nobla instytucji finansowej Grameen Bank. W roku 2012 prowadził warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży w Nairobi. Podobny projekt zrealizował rok później na przedmieściach Bogoty w Kolumbii. W 2014 roku w ekwadorskim Guayaquil przeprowadził badania na temat związku pomiędzy dochodem finansowym a szczęściem i satysfakcją życiową osób najuboższych. Od wielu lat współpracuje z festiwalem filmów afrykańskich – Afrykamera. Zna podstawy amharskiego i suahili. Interesuje się również pszczelarstwem naturalnym oraz tradycyjnymi metodami fotografii.