ISSN 2657-9596
Kersley Helen

Helen Kersley jest badaczką w New Economics Foundation, zajmuje się problematyką zamówień publicznych, rynków pracy i wymiaru sprawiedliwości. Kierowała w NEF zespołem, który rozwinął metodologię Społecznego Zwrotu z Inwestycji (SROI) tak, aby mogła być stosowana do oceny planowanych inwestycji w infrastrukturę. Wcześniej była specjalistką ds. finansów międzynarodowych w brytyjskim Ministerstwie Finansów, pracowała również w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w Advocacy International.