ISSN 2657-9596
Dargiewicz Lucyna

Lucyna Dargiewicz jest przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych od czerwca 2013 r.